انواع آسانسور ها

موتور گیرلس آسانسور   موتور گیرلس آسانسور، نوع پیشرفته‌ای از ادوات آسانسور است که بدون داشتن گیربکس و با مغناطیس…

مزایای موتورهای گیرلس

موتور گیرلس: بشر، پس از انقلاب صنعتی، رفته رفته شاهد نفوذ پیشرفت علم در تمام زمینه‌های زندگی خود بود. آسانسورها،…

موتور گیرلس آسانسور

معرفی موتور گیرلس آسانسور بشر، پس از انقلاب صنعتی، رفته رفته شاهد نفوذ پیشرفت علم در تمام زمینه‌های زندگی خود…